10. Fütürist Senaryo Yarışması

Fütürizm Kulübü öğrencilerimiz, “Sürdürülebilirlik” teması etrafında
düzenlenen 10. Fütürist Senaryo Yarışmamızda katılımcı okullar ile birlikte
gelecek hakkında fikirler üreterek daha yaşanabilir bir dünya için neler
yapabileceğimizi paylaştılar.
Gelecek belirsiz veya ümitsiz mi?
Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı için belirlediği hedeflere ulaşabilir miyiz?
Gelecek sizce ne zaman?
Bu soruların net bir cevabı yok. Geleceği tahmin etmek mümkün değil ancak bugünü ve
değişimi anlayarak onu şekillendirebilir, eriştiğimiz bilgi ve teknolojiyi kullanarak yaşamın
tüm boyutlarını içeren alternatif senaryolar üretebiliriz.
Fütürizm Kulübü öğrencilerimiz, bu felsefeden yola çıkarak her yıl geleneksel olarak
düzenlediğimiz Fütürist Senaryo Yarışması için bir konu belirliyorlar. Bu senenin konusu ise
gün geçtikçe daha da önem kazanan “Sürdürülebilirlik” kavramıydı.
Yarışmaya hazırlık aşamasında öğrencilerimiz 10 Mayıs 2018’de katılımcı okullar
(Darüşşafaka Lisesi, İstek Atanur Oğuz Anadolu Lisesi, MEF Lisesi, Üsküdar Amerikan
Lisesi, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi) ile okulumuzda bir araya gelerek
çalıştaylar düzenlediler ve sürdürülebilirliği “İnsan, Çevre, Ekonomi” alt başlıkları
kapsamında tartıştılar. Ardından bu tartışmalar doğrultusunda senaryolarının temelini
oluşturacak manifestolarını yazdılar.

 1. Fütürist Senaryo Yarışmamızı ise 6 Aralık 2018 tarihinde Sabahat Sezin Salonu’nda
  düzenledik. Açılış konuşmasında Koç Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve
  Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecanilham verici ve önemli mesajlar
  paylaştı. Tüzecan, “Geometrik ilerleme olumlu etkilerinin yanı sıra bizi sürdürülebilirliğe dair
  yeni sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Eğer teknolojik gelişmeleri yakalayamaz ve geleceği
  bugünden itibaren düşünmeye başlamazsak sürdürülebilirlikle ilgili senaryolar negatif yöne
  kayabilir, bireyler ve ülkeler arasındaki uçurum artabilir.” diyerek teknoloji ve
  sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
  Açılış konuşmasının ardından Fütürizm Kulübü öğrencilerimiz ve katılımcı okullar
  sürdürülebilirliğe dair hazırladıkları yaratıcı ve düşündürücü senaryoları sahnelediler. Jürinin
  katılımcı okulların senaryolarını değerlendirmesi sonucunda İstek Atanur Oğuz Anadolu
  Lisesi yarışmamızın birincisi olurken MEF Lisesi “En İyi İçerik” ödülünü, Türk Eğitim Vakfı
  İnanç Türkeş Özel Lisesi ise “En Yaratıcı Senaryo” ödülünü aldı.
  Öğrencilerimiz ve katılımcı okullar ayrıca sürdürülebilirlik kültürü üzerine uzmanlaşmış
  konuğumuz Burcu Boran moderatörlüğünde gerçekleşen forumda konuyla ilgili görüşlerini
  paylaştılar. Sürdürülebilirliğin bir yönetim modeli olduğundan bahsederek “greenwashing”
  (çevreye duyarlı tüketicileri etkilemek için “yeşilmiş gibi” davranmak) kavramına değindiler
  ve kurumların verilerini şeffaf bir şekilde paylaşmaları gerektiğinin altını çizdiler.
  Önümüzdeki Fütürist Senaryo Yarışmalarında da birlikte merak ederek hepimiz için daha
  anlamlı, adil ve kapsayıcı bir gelecek tasarlamaya çalışacağız.

Neden Sürdürülebilirlik?
“Bence çağımızın en büyük hastalıklarından biri israf. Doğa ve toplum arasında bozulan
barışın getireceği felaketleri öngörmemiz zorunlu hale geldi. İşte tam da bu yüzden 2018
yılının yarışma konusunu sürdürülebilirlik olarak belirledik.
Doğru ve etkili bilgi paylaşımı sürdürülebilirlik için şarttır. Bunun için eğitim öncelikli
besleyici kaynaklarımızdandır. Gelişen toplumları takip etmek, eğitimi de sürdürülebilir hale
getirmek için ekonomik hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda birbirini
anlayan, anladığını ise anlatabilen barışçıl bir dünya geleceği için sürdürülebilirlik şarttır.” –
Ata Türküsev / Fütürizm Kulübü Başkan Yardımcısı

 1. Fütürist Senaryo Yarışmamızın Konusu “Kimlik”
  5 Aralık 2019’da düzenleyeceğimiz 11. Fütürist Senaryo Yarışması öncesinde aynı katılımcı
  okullarla 9 Mayıs 2019 günü beş başlık altında okulumuzda çalıştaylar düzenledik. “Ulusal
  Kimlik”, “Kültürel Kimlik”, “Profesyonel Kimlik”, “Biyolojik Kimlik” ve “Sanal Kimlik”
  konuları üzerine uzman konuklarla tartıştan öğrencilerimiz ve katılımcı okullar
  manifestolarını yazdılar.

Leave a Reply