Kategori: Uncategorized

Sanal Kimlik Çalıştayı Manifestosu

 1. Sanal dünyada ürettiğimiz içeriklerin niceliğindense niteliğine önem vermenin önemine inanıyoruz. 
 2. İçeriklerimizi üretirken, kendimizi serbestçe ifade edebilmeliyiz.
 3. Sürdürülebilir bir sanal deneyimimizin olması için içtenliğimizden ödün vermemeye dikkat etmeliyiz.
 4. İnsanlığın ortak paydasına ve kaygılarını dikkat ederek içeriklerimizi üretmek istiyoruz.
 5. Sosyal medyanın gücünü kullanarak toplumun farklı kesimlerine yarar sağlayan projeler düzenlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. 
 6. Günlük hayatta insanlarla etkileşimde bulunurken dikkat ettiğimiz ilkeleri (hayat tercihine saygı, duyarlı ve şeffaf) sanal dünyada da sürdürmenin gerekliliğini biliyoruz.
 7. Öte yandan sanal dünyada gerçek dünyada icra edemediğimiz davranışların da yer aldığını ve sanal dünyadaki içeriklerin bilinçaltına hitap ettiğini de kabul ediyoruz.
 8. Sanal ve gerçek dünya dengesini sağlamak için dijital diyeti alışkanlık haline getirmeliyiz.
 9. Üç boyutlu sanal dünyanın doğru kullanılması ve insanların (özellikle çocukların) güvenliğini tehlikeye atmaması için gerekli önemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz.
 10. Sanal ortamlarda “farkında olmadan” ürettiğimiz verilerimizin paylaşıldığı yerlerden haberimizin olması gerektiğine inanıyoruz.

Kültürel Kimlik Çalıştayı Manifestosu

Bireyin hem kültürel hem de yaşadığı çevredeki sosyal konumu, statüsü ile ilgili olarak tanımlanan bir gruba dahil olma ya da öyle hissetme durumuna kültürel kimlik diyoruz. Irk, etnisite, cinsiyet, inanç, gelenek ve töreler…vb. gibi kültürel ögelerin göstergesi olan kimlik, kişinin kültürel kimliğini oluşturur.

 • Gelecekte çoklu kültür oluşacak, kültürler arası geçişkenlik artacak, ve teknoloji ile gelişen ortam çoklu kültürlülüğe platform sağlayacak. Kültür çatışmaları da bu geçişkenlik sayesinde azalacak.
 • Artık kültürleri empoze etmek yerine sanayi ürünleri ile kültürleri yayma yöntemi daha da sık kullanılacak. Gelecekte her ürün her yerde dünya değeri olacak, dünya markaları oluşacak.
 • Kültürler birleştiği zaman şehirlerin aynılaşması sebebiyle mega kentler oluşacak, bu mega kentler tüm kültürleri kapsayacak.
 • Sınırların bulanıklaştığı yeni dünya düzeni ile tek kültürlülüğe doğru bir yol izlenecek, bu yolda bireyler tek tek kendi kültürlerini oluşturarak bütün oluşacak.
 • Asıl koşulun bireyleri diğer kültürel tanımları kabullenmesi ve pratik bilgilerini kullanması, aidiyet duygusu olmadan yaşamayı sağlayacaktır.
 • Irk, gelenek, töreler, etnisite, cinsiyet gibi ögelerin etkisi azalacak, gruplar arasında kesin ayrılıklar olmayacak, düşünce toplulukları, bilgi ve duygular önem kazanacak.

Ulusal Kimlik Çalıştayı Manifestosu

 • ULUSAL KİMLİK PARADOKSU
 • Ulusal kimlik, bir milletin bireyleri kültür, dil, din ve yaşayış biçimi gibi ortak değerlerde birleştiren aidiyet duygusudur.
 • Gelecekte, ulusal sınırların daha netleştirilip sıkı kurallarla ayrılacaktır. Göç imkanları güçleşecek ve ülkeler arası ticari ve kültürel etkileşim minimale indirilebilir.
 • Ülkeler arası sınırların fiziksel ve askeri açıdan güçlendirilmesinin dışında, milli kimlikler ideolojik bir güçlenme olabilir. Halkı beşeri sınırlar içinde tutmaktan ziyade özgürleştirici ve birleştirici bir politikanın izlenmesinin daha spektrumun iki tarafına da varan sonuçları olacaktır.
 • Ulusal kimliğin zayıflaması ile sınırların kaldırılması ve ülkelerin dünya bütününde siyasi ve kültürel bakımdan birleştirilebilir.
 • İnsanlara istedikleri dili konuşma, istedikleri biçimde yaşama gibi özgürlükler tanınabilir.
 • Bu durumda, milliyetçi duygu ve düşünceler geri planda kalacaktır. Bu da, ulusal kimliğin zayıflamasına sebep olacaktır

Biyolojik Kimlik Çalıştayı Manifestosu

Biyolojik kimlik kişinin genetik bilgileriyle kendini tanımlamasıdır. İnsanların biyolojik kimliklerini ailesinden gelen genetikler oluşturur. Sahip olduğumuz birçok kimliğe etki eden biyolojik kimliğin gelecekte artan teknoloji ile seçilebilme olasılığı nelere etki edebileceği tartışılmakta.

 • Teknoloji ve tıp alanının gelişmesi ile kendi isteğimizle genetik özelliklerini belirlediğimiz çocukların oluşağını aslında özgür irademizle değil de toplumun baskısı ile seçtiğimiz görünüş olması irademizi kısıtlaması bekleniyor.
 • İdeal insanın oluşmasıyla birlikte insanlarda aynılaşmanın gözlenmesi bekleniyor.
 • Cinsiyet görüntü vs. insanı oluşturan genel faktörlerin sıkça değişmesi, insanın kendini tanıma sürecini zorlaştırır ve toplumsal güvenin zedelenmesine sebep olur.
 • İdeal insan modeline ulaşma sürecinde insanlar karakteristiklerini kaybederler bu nedenle aynılaşma meydana gelir.
 • İnsan üzerinde yapılan bu değişimler hastalıklarda da bir evrimleşmeye sebebiyet verebilir.

Profesyonel Kimlik Çalıştayı Manifestosu

Kimlik, insanın sahip olduğu bilgi ile “ben kimim” sorusuna verdiği yanıt olarak tanımlanabilir. Kişilik ise bireyin öz farkındalığı ile oluşturduğu davranışlar bütününün psikolojik temelidir. Kimlik, çevre, aile, karakter ve eğitimden beslenen bir kavramdır.
 • Gelecekte üretimin çeşitlenmesiyle beraber farklı ihtiyaçların doğmasıyla yeni mesleklere ihtiyaç duyulacaktır. Bu çeşitlilik ile de var olan mesleklerin çoğu zamanla azalacak ve yok olacaktır.
 • Teknolojinin beraberinde getirdiği yaptırımlarla birlikte insan gücüne olan ihtiyaç azalacak ve kendi ihtiyaçlarına yetişemeyen insan birçok sektörde yapay zekâ kullanımına başvuracaktır.
 • Teknolojinin getirdiği ihtiyaç ve zorunluluklara göre gelişen ve oluşan meslekler profesyonel kimlik seçimimizi etkileyecek ve belirleyecektir.

11. FSY Hakkında

ETKİNLİĞİ DÜZENLEYEN KURUM ÖZEL SEZİN LİSESİ- FÜTÜRİZM KULÜBÜ
KONUSU GELECEKTE KİMLİK  
AMACI Aslında kim olduğumuz biz doğmadan önce belirlenmedi mi? Seçimlerimizde ve yaşantımızda özgür müyüz? Gelecekte kimliklerimiz özgünlüğünü koruyabilecek mi? İdeal insan nasıl olmalı? 5 Aralık 2019 ‘da düzenleyeceğimiz 11. Fütürist Senaryo Yarışması öncesi katılımcı okullarla 9 Mayıs 2019 günü beş başlık altında okulumuzda çalıştaylar düzenledik. “ Ulusal Kimlik”, “Kültürel Kimlik”, “Biyolojik Kimlik”, “Sanal Kimlik” ve “Profesyonel Kimlik” konuları üzerine uzman konuklarla fikir alışverişinde bulunan öğrencilerimiz ve katılımcı okulun öğrencileri, bu olguların nasıl değişeceğini öngörmeye çalışarak manifestolarını oluşturdular.

Özel Sezin Lisesi Fütürizm Kulübü  
TÜRÜ VE İÇERİĞİ ÇALIŞTAY: Öğrencilerin gruplar halinde verilen konuları tartışarak manifesto oluşturmaları.
SENARYO YARIŞMASI: Fütürist senaryo oluşturulması ve ürünlerin sergilenmesi.
FORUM:  Etkinliğin içerisinde tüm katılımcılarla beraber “Gelecekte Kimlik” konulu bir forum düzenlenmesi.  
HEDEF KİTLE İstanbul İlindeki liselerin öğrencileri
ETKİNLİK TARİHLERİ 09 Mayıs 2019 – Çalıştay ve Manifestoların Oluşturulması 05 Aralık 2019 – 11. Fütürist Senaryo Yarışması ve Forum

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!