8. Fütürist Senaryo Yarışması

ETKİNLİĞİ DÜZENLEYEN KURUM ÖZEL SEZİN LİSESİ- FÜTÜRİZM KULÜBÜ
KONUSU GELECEKTE SANAT
AMACI Soran, sorgulayan, geleceğe ilişkin sorumluluklarını bilen ve tartışan gençler yetiştirmeyi,
Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerimizin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerini,
Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ortamlarda bulunan ve eğitim gören gençlerin arasındaki dostluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi,
Gençlerin; kendilerini ilgilendiren konularda daha duyarlı ve bilgili olmalarını sağlamayı, Sorunları belirleme, çözme, yaratıcı düşünme ve tartışma becerilerini geliştirmeyi, Gençlerin birlikte çalışarak, çalışma sonuçlarını raporlayabilmelerini, Geleceğin şekillenmesinden sorumlu olduğunu bilen, kişisel ve toplumsal yol haritaları çizebilen, geleceği tasarlayabilen gençler olmalarına katkı sağlamayı, Öğrencilerimizin dikkatlerini, hayallerini geleceğin onlar tarafından yaratılacak müthiş potansiyeline yönlendirmeyi, Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeyi, araştırmalarda bilimselliğe öncelik verilmesini hedeflemekteyiz.
TÜRÜ VE İÇERİĞİ ÇALIŞTAY: Öğrencilerin gruplar halinde verilen konuları tartışarak manifesto oluşturmaları.
SENARYO YARIŞMASI: Fütürist senaryo oluşturulması ve ürünlerin sergilenmesi.
FORUM:  Etkinliğin içerisinde tüm katılımcılarla beraber “Gelecekte Sanat” konulu bir forum düzenlenmesi.
HEDEF KİTLE İstanbul İlindeki liselerin öğrencileri
ETKİNLİK TARİHLERİ 13 Mayıs 2016 – Tasarım ve Bilgilendirme Toplantısı 13 Haziran 2016 – Çalıştay Toplantıları ve Manifestoların Oluşturulması 08 Aralık 2016 – Senaryo Sunumları, Değerlendirme ve Ödül Töreni

Leave a Reply