Profesyonel Kimlik Çalıştayı Manifestosu

Kimlik, insanın sahip olduğu bilgi ile “ben kimim” sorusuna verdiği yanıt olarak tanımlanabilir. Kişilik ise bireyin öz farkındalığı ile oluşturduğu davranışlar bütününün psikolojik temelidir. Kimlik, çevre, aile, karakter ve eğitimden beslenen bir kavramdır.
  • Gelecekte üretimin çeşitlenmesiyle beraber farklı ihtiyaçların doğmasıyla yeni mesleklere ihtiyaç duyulacaktır. Bu çeşitlilik ile de var olan mesleklerin çoğu zamanla azalacak ve yok olacaktır.
  • Teknolojinin beraberinde getirdiği yaptırımlarla birlikte insan gücüne olan ihtiyaç azalacak ve kendi ihtiyaçlarına yetişemeyen insan birçok sektörde yapay zekâ kullanımına başvuracaktır.
  • Teknolojinin getirdiği ihtiyaç ve zorunluluklara göre gelişen ve oluşan meslekler profesyonel kimlik seçimimizi etkileyecek ve belirleyecektir.

Leave a Reply