Kültürel Kimlik Çalıştayı Manifestosu

Bireyin hem kültürel hem de yaşadığı çevredeki sosyal konumu, statüsü ile ilgili olarak tanımlanan bir gruba dahil olma ya da öyle hissetme durumuna kültürel kimlik diyoruz. Irk, etnisite, cinsiyet, inanç, gelenek ve töreler…vb. gibi kültürel ögelerin göstergesi olan kimlik, kişinin kültürel kimliğini oluşturur.

  • Gelecekte çoklu kültür oluşacak, kültürler arası geçişkenlik artacak, ve teknoloji ile gelişen ortam çoklu kültürlülüğe platform sağlayacak. Kültür çatışmaları da bu geçişkenlik sayesinde azalacak.
  • Artık kültürleri empoze etmek yerine sanayi ürünleri ile kültürleri yayma yöntemi daha da sık kullanılacak. Gelecekte her ürün her yerde dünya değeri olacak, dünya markaları oluşacak.
  • Kültürler birleştiği zaman şehirlerin aynılaşması sebebiyle mega kentler oluşacak, bu mega kentler tüm kültürleri kapsayacak.
  • Sınırların bulanıklaştığı yeni dünya düzeni ile tek kültürlülüğe doğru bir yol izlenecek, bu yolda bireyler tek tek kendi kültürlerini oluşturarak bütün oluşacak.
  • Asıl koşulun bireyleri diğer kültürel tanımları kabullenmesi ve pratik bilgilerini kullanması, aidiyet duygusu olmadan yaşamayı sağlayacaktır.
  • Irk, gelenek, töreler, etnisite, cinsiyet gibi ögelerin etkisi azalacak, gruplar arasında kesin ayrılıklar olmayacak, düşünce toplulukları, bilgi ve duygular önem kazanacak.

Leave a Reply