Kategori: Uncategorized

10. Fütürist Senaryo Yarışması

Fütürizm Kulübü öğrencilerimiz, “Sürdürülebilirlik” teması etrafında
düzenlenen 10. Fütürist Senaryo Yarışmamızda katılımcı okullar ile birlikte
gelecek hakkında fikirler üreterek daha yaşanabilir bir dünya için neler
yapabileceğimizi paylaştılar.
Gelecek belirsiz veya ümitsiz mi?
Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı için belirlediği hedeflere ulaşabilir miyiz?
Gelecek sizce ne zaman?
Bu soruların net bir cevabı yok. Geleceği tahmin etmek mümkün değil ancak bugünü ve
değişimi anlayarak onu şekillendirebilir, eriştiğimiz bilgi ve teknolojiyi kullanarak yaşamın
tüm boyutlarını içeren alternatif senaryolar üretebiliriz.
Fütürizm Kulübü öğrencilerimiz, bu felsefeden yola çıkarak her yıl geleneksel olarak
düzenlediğimiz Fütürist Senaryo Yarışması için bir konu belirliyorlar. Bu senenin konusu ise
gün geçtikçe daha da önem kazanan “Sürdürülebilirlik” kavramıydı.
Yarışmaya hazırlık aşamasında öğrencilerimiz 10 Mayıs 2018’de katılımcı okullar
(Darüşşafaka Lisesi, İstek Atanur Oğuz Anadolu Lisesi, MEF Lisesi, Üsküdar Amerikan
Lisesi, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi) ile okulumuzda bir araya gelerek
çalıştaylar düzenlediler ve sürdürülebilirliği “İnsan, Çevre, Ekonomi” alt başlıkları
kapsamında tartıştılar. Ardından bu tartışmalar doğrultusunda senaryolarının temelini
oluşturacak manifestolarını yazdılar.

 1. Fütürist Senaryo Yarışmamızı ise 6 Aralık 2018 tarihinde Sabahat Sezin Salonu’nda
  düzenledik. Açılış konuşmasında Koç Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve
  Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecanilham verici ve önemli mesajlar
  paylaştı. Tüzecan, “Geometrik ilerleme olumlu etkilerinin yanı sıra bizi sürdürülebilirliğe dair
  yeni sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Eğer teknolojik gelişmeleri yakalayamaz ve geleceği
  bugünden itibaren düşünmeye başlamazsak sürdürülebilirlikle ilgili senaryolar negatif yöne
  kayabilir, bireyler ve ülkeler arasındaki uçurum artabilir.” diyerek teknoloji ve
  sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
  Açılış konuşmasının ardından Fütürizm Kulübü öğrencilerimiz ve katılımcı okullar
  sürdürülebilirliğe dair hazırladıkları yaratıcı ve düşündürücü senaryoları sahnelediler. Jürinin
  katılımcı okulların senaryolarını değerlendirmesi sonucunda İstek Atanur Oğuz Anadolu
  Lisesi yarışmamızın birincisi olurken MEF Lisesi “En İyi İçerik” ödülünü, Türk Eğitim Vakfı
  İnanç Türkeş Özel Lisesi ise “En Yaratıcı Senaryo” ödülünü aldı.
  Öğrencilerimiz ve katılımcı okullar ayrıca sürdürülebilirlik kültürü üzerine uzmanlaşmış
  konuğumuz Burcu Boran moderatörlüğünde gerçekleşen forumda konuyla ilgili görüşlerini
  paylaştılar. Sürdürülebilirliğin bir yönetim modeli olduğundan bahsederek “greenwashing”
  (çevreye duyarlı tüketicileri etkilemek için “yeşilmiş gibi” davranmak) kavramına değindiler
  ve kurumların verilerini şeffaf bir şekilde paylaşmaları gerektiğinin altını çizdiler.
  Önümüzdeki Fütürist Senaryo Yarışmalarında da birlikte merak ederek hepimiz için daha
  anlamlı, adil ve kapsayıcı bir gelecek tasarlamaya çalışacağız.

Neden Sürdürülebilirlik?
“Bence çağımızın en büyük hastalıklarından biri israf. Doğa ve toplum arasında bozulan
barışın getireceği felaketleri öngörmemiz zorunlu hale geldi. İşte tam da bu yüzden 2018
yılının yarışma konusunu sürdürülebilirlik olarak belirledik.
Doğru ve etkili bilgi paylaşımı sürdürülebilirlik için şarttır. Bunun için eğitim öncelikli
besleyici kaynaklarımızdandır. Gelişen toplumları takip etmek, eğitimi de sürdürülebilir hale
getirmek için ekonomik hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda birbirini
anlayan, anladığını ise anlatabilen barışçıl bir dünya geleceği için sürdürülebilirlik şarttır.” –
Ata Türküsev / Fütürizm Kulübü Başkan Yardımcısı

 1. Fütürist Senaryo Yarışmamızın Konusu “Kimlik”
  5 Aralık 2019’da düzenleyeceğimiz 11. Fütürist Senaryo Yarışması öncesinde aynı katılımcı
  okullarla 9 Mayıs 2019 günü beş başlık altında okulumuzda çalıştaylar düzenledik. “Ulusal
  Kimlik”, “Kültürel Kimlik”, “Profesyonel Kimlik”, “Biyolojik Kimlik” ve “Sanal Kimlik”
  konuları üzerine uzman konuklarla tartıştan öğrencilerimiz ve katılımcı okullar
  manifestolarını yazdılar.

9. Fütürist Senaryo Yarışması

ETKİNLİĞİ DÜZENLEYEN KURUM ÖZEL SEZİN LİSESİ- FÜTÜRİZM KULÜBÜ
KONUSU Geleceğin ev, okul, iş ve sosyal yaşamın diğer ortamlarında yönetsel ilişkiler
AMACI Soran, sorgulayan, geleceğe ilişkin sorumluluklarını bilen ve tartışan gençler yetiştirmeyi,Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerimizin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerini,Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ortamlarda bulunan ve eğitim gören gençlerin arasındaki dostluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi,Gençlerin; kendilerini ilgilendiren konularda daha duyarlı ve bilgili olmalarını sağlamayı,Sorunları belirleme, çözme, yaratıcı düşünme ve tartışma becerilerini geliştirmeyi, Gençlerin birlikte çalışarak, çalışma sonuçlarını raporlayabilmelerini,Geleceğin şekillenmesinden sorumlu olduğunu bilen, kişisel ve toplumsal yol haritaları çizebilen, geleceği tasarlayabilen gençler olmalarına katkı sağlamayı,Öğrencilerimizi bugünün karamsar ortamından çıkarıp, dikkatlerini, hayallerini geleceğin onlar tarafından yaratılacak müthiş potansiyeline yönlendirmeyi,Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeyi, araştırmalarda bilimselliğe öncelik verilmesini hedeflemekteyiz.  
TÜRÜ VE İÇERİĞİ ÇALIŞTAY :  Yarışma öncesi tüm katılımcılarla bir araya gelerek belirlenen konu üzerinde tartışılacak, konu detaylandırılacak ve senaryolar için gereken ön bilgi netleştirilecektir. Çalıştay grupları alanında uzman kişiler tarafından modere edilecektir.
SENARYO YARIŞMASI: Oluşturulmuş fütürist senaryolar sahnelenecektir.
FORUM:  Etkinliğin içerisinde tüm katılımcılarla beraber belirlenen konu üzerinde bir forum düzenlenecektir.

8. Fütürist Senaryo Yarışması

ETKİNLİĞİ DÜZENLEYEN KURUM ÖZEL SEZİN LİSESİ- FÜTÜRİZM KULÜBÜ
KONUSU GELECEKTE SANAT
AMACI Soran, sorgulayan, geleceğe ilişkin sorumluluklarını bilen ve tartışan gençler yetiştirmeyi,
Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerimizin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerini,
Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ortamlarda bulunan ve eğitim gören gençlerin arasındaki dostluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi,
Gençlerin; kendilerini ilgilendiren konularda daha duyarlı ve bilgili olmalarını sağlamayı, Sorunları belirleme, çözme, yaratıcı düşünme ve tartışma becerilerini geliştirmeyi, Gençlerin birlikte çalışarak, çalışma sonuçlarını raporlayabilmelerini, Geleceğin şekillenmesinden sorumlu olduğunu bilen, kişisel ve toplumsal yol haritaları çizebilen, geleceği tasarlayabilen gençler olmalarına katkı sağlamayı, Öğrencilerimizin dikkatlerini, hayallerini geleceğin onlar tarafından yaratılacak müthiş potansiyeline yönlendirmeyi, Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeyi, araştırmalarda bilimselliğe öncelik verilmesini hedeflemekteyiz.
TÜRÜ VE İÇERİĞİ ÇALIŞTAY: Öğrencilerin gruplar halinde verilen konuları tartışarak manifesto oluşturmaları.
SENARYO YARIŞMASI: Fütürist senaryo oluşturulması ve ürünlerin sergilenmesi.
FORUM:  Etkinliğin içerisinde tüm katılımcılarla beraber “Gelecekte Sanat” konulu bir forum düzenlenmesi.
HEDEF KİTLE İstanbul İlindeki liselerin öğrencileri
ETKİNLİK TARİHLERİ 13 Mayıs 2016 – Tasarım ve Bilgilendirme Toplantısı 13 Haziran 2016 – Çalıştay Toplantıları ve Manifestoların Oluşturulması 08 Aralık 2016 – Senaryo Sunumları, Değerlendirme ve Ödül Töreni

7. Fütürist Senaryo Yarışması

Özel Sezin Lisesi, 7. Fütürist Senaryo Yarışması’nda bu sene “GELECEKTE İLİŞKİLER” konusunu ele aldı.

“Bugün ilişki biçimlerimiz değişiyor. Birlikte olma, heyecan duyma, sevme, sevilme, aranma, güvende hissetme, bağlanma gibi duygularımızı harekete geçirecek, varlığımızı doyuracak yeni araçlar üretiyoruz. Duygularımız aynı, insani özelliklerimiz değişmiyor, sadece araçlar ya da aracılar değişiyor.” düşüncesinden yola çıkan Özel Sezin Lisesi Fütürizm Kulübü öğrencileri, geleceğimizde önemli bir yer tutan ilişkilerimizin ileride nasıl olabileceğini, bugünkü ilişkilerden farklılıklarını ve ilişkilerin gelişim sürecini sorgulamak ve analiz etmek gerektiğini söylemeye çalışıyor.

Yarışmanın bilimsel ayağında Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Canan Ergin, çalıştığımız her alanda insan odaklı bir iş yaptığımızı bu nedenle önce insanı anlamamız gerektiğini vurgulayarak psikolojinin son yıllarda hemen her disiplinin faydalandığı bir bilim dalı olduğunu belirtti. İlişkinin temel bir insan ihtiyacı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Canan Ergin, başarılı, güçlü olmak isterken aynı zamanda başkalarıyla da birlikte olmak gereksinimini hissettiğimizi vurguladı. Psikolojinin değişen ilişki biçimlerini de inceleyerek sanal dünyanın pozitif bir teknoloji ile insanlara farklı şekillerde yardım eden yazılımlar ürettiği üzerinde durdu.

Senaryo yarışmaları sonrasında gerçekleştirilen foruma da moderatörlük yapan Ali Koç “ilişkilerin değeri ve önemi üzerine” kurguladığı konuşmasında “facebook, twitter, instagram” gibi paylaşım sitelerinde daha çok arkadaş bulmak üzere yönlendirildiğimizi, hâlbuki önemli olanın ilişki sayısını artırmak değil, ilişkide üretilen değer olduğunu belirtti. Eğitimci Ali Koç moderatörlüğünde gerçekleşen ve tüm katılımcı okulların yer aldığı panel ve forum da ise öğrenciler, teknoloji ile ilişkilerini, ilişkilerde sorun yaratan durumları, teknolojinin yapılandırdığı yeni ilişki biçimlerini tartıştılar.

7.FSY’de yarışan okullardan Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi “En yaratıcı senaryo” , Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi “Sunum içeriği ve Temayı en iyi işleyen” takım olarak ödül alırken, yarışmanın birincisi, tüm kriterlerde en yüksek puanı alan Özel MEF Okulu oldu. Özel Sezin Lisesi, ev sahibi olduğu yarışmada “gelecekte ilişkiler” konusunu insanların geçirdiği değişim ve geçmişin güzel ve sıcak ilişkileri üzerinden yola çıkarak hazırladıkları sunumla dile getirdi.

6. Fütürist Senaryo Yarışması

Özel Sezin Lisesi, 6. Fütürist Senaryo Yarışması’nda bu sene” yaşam alanlarını, mekânda sınır kavramını, insan-mekân ilişkisini” konu olarak seçti.

İnsanların gittikçe betonlaşan şehirlerde sürdürdükleri tek tip yaşamlardan, bu betonlaşmayla birlikte daralıp, sivrileşen ben merkezli binalardan yola çıkan Özel Sezin Lisesi Fütürizm Kulübü amaçlarını, gökyüzünün görünmediği şehirlerde yaşayan, özgünlüğünü kaybettiğini düşünen, duvarların arasındaki sıkışmayı hisseden insanlara beton parçalarının onları sınırlamadığını göstermek olarak özetliyor. Paravanlarla ayrılmış ofislerin, üç oda bir salon evlerin, çitlerle çevrili bahçelerin, beton bloklarla küçültülmüş meydanların fiziksel ortamı sınırlayabileceğini ama mekânın asla bununla sınırlı kalamayacağını söylemeye çalışıyor.

Yarışmanın bilimsel ayağında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Güzin Konuk, bilgi tabanlı gelişmenin kentsel yarışı başlattığını, küresel sistemde kentlerin kendilerine daha çok insan gücü çekmeye çalıştığını, kentlerin asıl mekânlarının sokaklar olduğunu, her kesimden insanın toplandığı tek mekân olan sokakların “ kentsel yaşamın omurgası” haline geldiğini belirtti. Yine MSÜGSÜ öğretim görevlilerinden Yard. Doç. Ümit Arpacıoğlu, kentsel yaşama nasıl bakıldığını, doğal yaşam alanlarının nasıl oluşturulacağını, ileriki dönemde mimarinin hangi sorumlulukları üstleneceğini anlattığı konuşmasında, geçmişte oluşturulan “köy evleri”nden bugün hala öğreneceklerimiz olduğunu ifade etti. Bilgi Üniversitesi Mimarlık fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Şebnem Yalınay Çinici’nin moderatörlüğünde gerçekleşen ve tüm katılımcı okulların yer aldığı panel ve forum da ise öğrenciler, teknoloji ile ilişkilerini, mekan algılarını tartıştılar.

6.FSY’deyarışan okullardan TEVİTÖL “En yaratıcı senaryo” , MEF Okulları “Sunun içeriği ve Temayı en iyi işleyen” takım olarak ödül alırken birinci, tüm kriterlerde en yüksek puanı alan Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi oldu. Özel Sezin Lisesi, ev sahibi olduğu yarışmada “gelecekte mekân” algısını insanlığın geçirdiği değişim ve evrenin döngüsünden yola çıkarak hazırladıkları sunumla dile getird

5. Fütürist Senaryo Yarışması

“Elli Yıl Önceden, Elli Yıl Sonraya” 18 – 19 Nisan 2013”
Yer: Özel Sezin Lisesi
Özel Sezin Okulu, yarınlara hazırlanmak konusunda yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak için yaratıcı fikirler, öneriler, alternatifler ve çeşitli senaryoları paylaşmak üzere Fütüristler Derneği ile bu sene beşincisini düzenlediği etkinlikte, konuyu “50 Yıl Önceden 50 Yıl Sonraya” olarak belirledi. Özel Sezin Okulu’nun 1963 yılında kuruluşu kapsamında belirlenen bu temayla 50 yıl öncesini inceleyerek gelecek 50 yılın tasarlanması amaçlandı. İnsanoğlu görmediği bir şeyi hayal edemiyor. Bilinmeyenle çelişkisi devam ederken onu anlamlandırmak için kanıt arıyor, geçmişi değerlendirmek, olanı olduğu gibi görmek ve buradan gelecek yaratmak hevesiyle dünyayı kurguluyor. Geriye dönüp bakıldığında milyarlarca yıllık dünya tarihinde elli yılın hesabı sorulamaz belki; ama geçmiş elli yıl gelecek elli yıla ışık tutabilir, onu anlamamızı kolaylaştırabilir. Genç fütüristlerin birikiminden, bakışından, hayal gücünden ve kurgusundan gelecek elli yıllar şekillenebilir.

4. Fütürist Senaryo Yarışması

“Geleceğin Okulu”
Tarih: 3-4 Mayıs 2012
Yer: Özel Sezin Lisesi

Özel Sezin Okulu ev sahipliğinde ve Fütüristler Derneği katkılarıyla gerçekleşecek, çeşitli sektörlerden uzmanların jüri olarak katılacağı 4. Liselerarası Fütürist Senaryo Yarışması’nda, altı okul “Geleceğin Okulu”nu tasarlayarak yarışacak. Yarışma kapsamında düzenlenecek Young Futurist Shuffle “Şimdiki Aklım Olsaydı” etkinliğinde, konularında uzman fütüristler deneyimlerini paylaşacaklar.

Neden?
Zaman, yaşam biçimimizi ve iletişim kanallarımızı süratle değiştiriyor. Hızlı gelişim, değişim ve dönüşüm hepimize yeni olanaklar ve kolaylıklar sunuyor; Değişime ayak uyduramamak ise zorlukları ve uyumsuzlukları beraberinde getiriyor. Tüm bunların sonucunda, dünya tarihinde ilk kez “gelecek umudu”nun yerini “gelecek endişesi” alıyor.

Yaklaşık 50 yılın birikimi, deneyimi ve özgüveni ile eğitim sektöründe faaliyet gösteren Özel Sezin Okulu, gençleri geleceğe hazırlamanın, onlara geleceklerini nasıl tasarlayacakları konusunda rehberlik etmenin öneminin altını çizerek “Gençler Geleceği Tasarlıyor” başlığıyla 2009 yılından bu yana “Liselerarası Fütürist Senaryo Yarışması” düzenliyor.
Liselerarası Fütürist Senaryo Yarışması, bir yarışma olmasının ötesinde, geleceğin asıl sahibi olan gençleri, eğitmenler, sektör uzmanları ve fütüristleri bir araya getirerek, hayallerini ve beklentilerini ifade edecekleri bir platform yaratmayı amaçlıyor.

Fütüristler Derneği Katkılarıyla
Fütürist Senaryo Yarışması’nın bu yılki konusu “Gelecekte Okul”. Her yıl olduğu gibi geleceklerini tasarlamaya ve geleceğe yön vermeye istekli liseli gençlerimiz, kendi sektörlerinde uzman kişilerle bir arada, yeniyi ve olasıyı kurgulayacak. Yarışma grupları, projelerini sunarak, fikirlerini ve yaratıcılıklarını yarıştıracaklar; hayallerini, beklentilerini, takım çalışması ruhunu ve üretkenliklerini ortaya koyacaklar.

Katılacak Okullar, Açıklamalar;

 1. Fütürist Senaryo Yarışması’nda, 6 okul hazırladıkları senaryolarla yarışırken, 9 okul da düzenlenen çalıştaylarda ideal okulun özelliklerini farklı açılardan değerlendirip birer sonuç bildirgesi hazırlayacaklar. Çalıştaylarda ele alınacak konular; ideal sınıfın fiziksel ve teknolojik özellikleri, eğitim araç-gereçlerinde olması gereken değişimler ve gelişimler, ideal öğretmenin ve yönetimin özellikleri, ders çeşitlikleri ve müfredat özellikleri, akademik çalışmalar ile sosyal gelişim çalışmaları, olarak belirlendi.

Young Futurist Shuffle “Şimdiki Aklım Olsaydı”
Liselerarası Fütürist Senaryo Yarışması kapsamında düzenlenecek bir diğer önemli etkinlik ise, “Şimdiki Aklım Olsaydı” başlıklı YOUNG FUTURIST SHUFFLE. Bu etkinlikte çeşitli sektörlerden uzmanlar ve fütüristler, katılımcı öğrencilerle dünyaya bakışlarını, birikimlerini, deneyimlerini ortaya koyacakları bir paylaşım gerçekleştirecekler

 1. Fütürist Senaryo Yarışmasına ve Çalıştaylara Katılacak Okullar
  Darüşşafaka Lisesi
  Öğretmen: Serpil Pazar
  Öğrenciler: Zeliha Akdal, Burcu Yanıkova, Hayrunnisa Ravlı, Uğur Tahnal, Semih Bozkurt

Kadıköy Anadolu Lisesi
Öğretmen: Hakan Akçiçek
Öğrenciler: Sıla Nazlı Kelce, Tansu Yeşilkır, Ezgi Çınar, Zeynep Nur Talas, Pınar Arslan

Özel Alev Lisesi
Öğretmen: Ali İhsan Zengin
Öğrenciler: Harun Keskin, Sani Meşulam, Ege Sadıç, Ezgi Öztürk, Lal Işıl Kızılay

Özel Hisar Okulları
Öğretmen: Göker Avcı, Mehmet Aksoy
Öğrenciler: Gözde Karaoğlu, Zeynep Ceyhan, Gür Ağcı, Eren Sabaner, Zeynep Güngör

Özel Okan Anadolu Lisesi
Öğretmen: Mustafa Batcı
Öğrenciler: Buğra Akyüz, Melisa Öztürk, Ekim Karakoç, Baran Öcalan, Onuralp Atıcı

Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi
Öğretmen: Zeynep Dedebaş
Öğrenciler: Muratcan Sabuncu, Ayşe Özge Erceiş, Zeynep Camuşcu, Alara Adalı, Ali Can Altıparmak

Özel Sezin Lisesi
Öğretmen: Filiz Besbelli, Taner Küçükyazıcı, Banu Özer Bilgin
Öğrenciler: Mert Ersoy, Mücella Nur Ekşioğlu, Gül Oktay, Naz Özcan, Damla Karaküllah, Beril Timuçin, Melis Arıksoy, Esra Elif Döner, Lara Cantürk, Betina Konur, Buse Alkaya, Dilara Ceren Özer, Ayşe Berfu Bulkaz, Nisan Berfin Doğankuş, Ayça Şanal

TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi
Öğretmen: Nurcan Tekcan
Öğrenciler: Ece Mert, İrem Gerkus, Güner Ege Eskibozkurt, Janset Mehlika Polat, İhsan Barış Gedizlioğlu

Üsküdar Amerikan Lisesi
Öğretmen: Celale Esra Arslan
Öğrenciler: Cemre Ece Yücel, İsmail Cem Kaymakçı, İpel Bensu Manav, Mehmet Uygar Gülkayna

3. Fütürist Senaryo Yarışması

Konu: Gelecekte İnsan
Katılan Okullar: Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Kadıköy Anadolu Lisesi, Özel Alev Lisesi, Özel Alman Lisesi, Özel Enka Lisesi, Özel Eyüboğlu Koleji, Özel Irmak Lisesi, Özel Sezin Lisesi, Saint Joseph Fransız Lisesi, TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi

Kazananlar:
Birinci Darüşşafaka Eğitim Kurumları
İkinci Özel Eyüboğlu Koleji
Üçüncü Özel Sezin Lisesi

Konuşmacı ve Konuklar: Coşkun Aral, İZ TV Genel Yayın Yönetmeni – Gazeteci, Prof.Dr.Deniz Ülke Arıboğan, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Nuran Çakmakcı, Hürriyet Gazetesi Eğitim Editörü, Sadık Gültekin, NTV – CNBC-e Doğru Tercih programı yapımcısı – Vatan Gazetesi Eğitim Editörü, Doç.Dr.Ferhat Kentel, Sosyolog – Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Zehra Öney, Mobilera Genel Müdürü, Ufuk Tarhan, Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı Ali Üstündağ, İltek Media ve İltek Show Kurucusu Özlem Yalım, İKSV İstanbul Tasarım Bienali Direktörü

2. Fütürist Senaryo Yarışması

Konu: İletişimin Geleceği, Şehirleşmenin Geleceği, Gelecekte İşsizlik, Gelecekte Para, Gelceğin Tasarımları, Gelecekte Ulaşım, Enerjinin Geleceği, Gelecekte Su Kaynakları, GDO konusunda insanların beslenme ve sonuçları
Katılan Okullar: FMV Erenköy Işık Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Özel Alman Lisesi, Özel Enka Lisesi, Özel Eyüboğlu Koleji, Özel Sezin Lisesi, TED İstanbul Koleji Vakfı özel Lisesi, TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi

Kazananlar:
Birinci Özel Eyüboğlu Koleji, “Gelecek 20 Yılda Enerji Türleri, Nerelerde, Nasıl Kullanılacak?”
İkinci Özel Sezin Lisesi “İletişimin Geleceği”
Üçüncü Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi “Şehirleşmenin Geleceği”

Konuşmacı ve Konuklar: Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı & Siemens A.Ş. Yönetici Alper ALSAN, Fütürist & Brightwell Holding BW Yönetim Kurulu Başkanı Alphan MANAS, Senarist & Yönetmen Eset AKÇİLAD, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı & Eğitim Editörü Figen ATALAY, Hürriyet Gazetesi Yazarı & Eğitim Editörü Nuran ÇAKMAKÇI, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı & Eğitmen Özlem YALIM, Bilgi Üniversitesi Forum Yöneticisi Prof. Dr. Şule ÖZMEN

1. Fütürist Senaryo Yarışması

Konu: Enerji, Sağlık, Eğitim, Nüfus ve Kaynaklar, Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi
Katılan Okullar: Özel Sezin Lisesi Öğrencileri

Kazananlar:
Birinci “25-154” ün Düğünü
İkinci Yürüyen Enerji
Üçüncü Uğruna Savaşılmayan Enerji

Konuşmacı ve Konuklar: Fütüristler Derneği Başkanı Ufuk Tarhan, Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı Alper Alsan, Inter Face Tasarım Yönetimi Ajansı Kurucusu Ayşe Mine Teoman, Özel Sezin Okulu Genel Koordinatörü Can Vuran, Özel Sezin Okulu öğretmenleri Alev Öner, Doruk Gürkan, Özel Sezin Okulu velisi Mimar Ümit Kanturvardar ve Özel Sezin Okulu öğrencisi Buğra Erarslan’dan oluşan jüri üyeleri ve Faruk Eczacıbaşı yarışmaya katılan fütürist senaryoları yaratıcılık, teknoloji kullanımı, canlandırma, senaryo, uyum, araştırma, takım çalışması ve sunum kalitesini dikkate alarak değerlendirdi.