Ulusal Kimlik Çalıştayı Manifestosu

  • ULUSAL KİMLİK PARADOKSU
  • Ulusal kimlik, bir milletin bireyleri kültür, dil, din ve yaşayış biçimi gibi ortak değerlerde birleştiren aidiyet duygusudur.
  • Gelecekte, ulusal sınırların daha netleştirilip sıkı kurallarla ayrılacaktır. Göç imkanları güçleşecek ve ülkeler arası ticari ve kültürel etkileşim minimale indirilebilir.
  • Ülkeler arası sınırların fiziksel ve askeri açıdan güçlendirilmesinin dışında, milli kimlikler ideolojik bir güçlenme olabilir. Halkı beşeri sınırlar içinde tutmaktan ziyade özgürleştirici ve birleştirici bir politikanın izlenmesinin daha spektrumun iki tarafına da varan sonuçları olacaktır.
  • Ulusal kimliğin zayıflaması ile sınırların kaldırılması ve ülkelerin dünya bütününde siyasi ve kültürel bakımdan birleştirilebilir.
  • İnsanlara istedikleri dili konuşma, istedikleri biçimde yaşama gibi özgürlükler tanınabilir.
  • Bu durumda, milliyetçi duygu ve düşünceler geri planda kalacaktır. Bu da, ulusal kimliğin zayıflamasına sebep olacaktır

Leave a Reply