9. Fütürist Senaryo Yarışması

ETKİNLİĞİ DÜZENLEYEN KURUM ÖZEL SEZİN LİSESİ- FÜTÜRİZM KULÜBÜ
KONUSU Geleceğin ev, okul, iş ve sosyal yaşamın diğer ortamlarında yönetsel ilişkiler
AMACI Soran, sorgulayan, geleceğe ilişkin sorumluluklarını bilen ve tartışan gençler yetiştirmeyi,Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerimizin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerini,Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ortamlarda bulunan ve eğitim gören gençlerin arasındaki dostluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi,Gençlerin; kendilerini ilgilendiren konularda daha duyarlı ve bilgili olmalarını sağlamayı,Sorunları belirleme, çözme, yaratıcı düşünme ve tartışma becerilerini geliştirmeyi, Gençlerin birlikte çalışarak, çalışma sonuçlarını raporlayabilmelerini,Geleceğin şekillenmesinden sorumlu olduğunu bilen, kişisel ve toplumsal yol haritaları çizebilen, geleceği tasarlayabilen gençler olmalarına katkı sağlamayı,Öğrencilerimizi bugünün karamsar ortamından çıkarıp, dikkatlerini, hayallerini geleceğin onlar tarafından yaratılacak müthiş potansiyeline yönlendirmeyi,Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeyi, araştırmalarda bilimselliğe öncelik verilmesini hedeflemekteyiz.  
TÜRÜ VE İÇERİĞİ ÇALIŞTAY :  Yarışma öncesi tüm katılımcılarla bir araya gelerek belirlenen konu üzerinde tartışılacak, konu detaylandırılacak ve senaryolar için gereken ön bilgi netleştirilecektir. Çalıştay grupları alanında uzman kişiler tarafından modere edilecektir.
SENARYO YARIŞMASI: Oluşturulmuş fütürist senaryolar sahnelenecektir.
FORUM:  Etkinliğin içerisinde tüm katılımcılarla beraber belirlenen konu üzerinde bir forum düzenlenecektir.

Leave a Reply